Ana Sayfa
Hakkımızda

HAKKIMIZDA

MİSYON

Yangın araştırma merkezi, Türkiye’de yangın konusunda alanında uzman akademik ve teknik personel ile yangın eğitimi,yangın danışmanlığı, bilirkişilik ve belgelendirme faaliyetlerini yürüterek yangın konusunda, gerek toplumsal gerekse bireysel bilincin arttırılarak yangın felaketinin önlenmesini misyon edinmiştir.

 

VİZYON

Yangın araştırma merkezi olarak Türkiye’de gerek bilimsel gerek pratik uygulama açısından en çok tercih edilen, güncelliğini koruyarak konumunu güçlendiren, dünya ile rekabet edebilen, hızlı bir şekilde büyüyen ve markalaşan bir merkez olmaktır. Sertifika Programları, Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Sertifika Programları Koordinatörlüğü tarafından koordine edilmektedir.

 

NEDEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Öğretim kadrosunun önemli bir bölümünü, deneyimli, yurt dışındaki üniversitelerde öğrenim görmüş, uluslararası yayın sahibi akademisyenler oluşturmaktadır. Türkiye’nin Üniversitelerde ‘Kalite Geliştirme ve Değerlendirme’ çalışmalarını ilk başlatan üniversitesidir. Türkiye’nin idari hizmetlerde TS EN ISO 9001:2001 ‘Kalite Yönetim Belgesi’ almış ilk üniversitesidir. EFQM ‘Mükemmellik Modeli’ ne göre ‘Ulusal Kalite Büyük Ödülü’ alan ilk yükseköğretim kurumudur.

 

KURUMSAL EĞİTİMLERİMİZ

Kurumumuz, Sakarya Üniversitesi’nde örgün önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek eğitim programlarını düzenlemekte ve bu şekilde üniversitemizin, kamu özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, eğitim verirken, teorik eğitimi, uygulama eğitimi ile birleştirerek katılımcıların gerekli olan bilgi ve becerileri kazanması amacını da taşır. Bu amaçlar kapsamında, tüm çalışmalarında Sakarya Üniversitesinin kalite ve standartlarını korur.

 

BİREYSEL EĞİTİMLERİMİZ

Sakarya Üniversitesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşudur. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları; Ulusal Yeterlilik Çerçevesinde tanımlı Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, TÜRKAK tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, MYK tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda gerekli şartları sağladığı tespit edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.