Ana Sayfa
Bilirkişilik
Yangına Karşı Dayanıklılık

Yangına Karşı Dayanıklılık

Bir yapı bileşeni yada elemanının yük taşıma, bütünlük ve yalıtkanlık özelliklerini belirlenen bir süre koruyarak yangına karşı dayanmasına yapının yangına karşı dayanıklılığı denir. Yapılarda yangın için en önemli ve etkili yöntem yapının dayanıklı olmasıdır. Böylece yangından oluşabilecek hasarlar en aza indirilebilir. Yangın araştırma merkezi olarak can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla yangına karşı dayanıklılık sertifikasyon programı alanında uzman akademik ve teknik kişiler tarafından sürdürülmektedir. 

  Bu eğitim kapsamında 

  • Yangına karşı dayanıklı kabloların çeşitleri, kullanım yerleri ve yangına karşı uygulanan testler 
  • Çelik yapıların yangına karşı korunmasında kullanılan boyalar ve çeşitli malzemeler 
  • Yangına karşı dayanıklı ısı yalıtım malzemeleri seçimi ve uygulanması 
  • Yapılar için kullanılacak malzemelerin yalıtkanlıkları içermektedir