Kurtarma

Yangın esnasında en önemli nokta kişilerin ve önemli eşyaların kurtarılmasıdır. Gerek profesyonel kurtarma ekibi tarafından gerekse bireysel olarak gerçekleştirilen bir kurtarma işleminin hızlı ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yangın araştırma merkezi olarak alanında uzman akademik ve teknik personel ile yangın kurtarma sertifikasyon programı sürdürülmektedir. 

  Bu Program İle Kazandırılması Beklenen Bilgi ve Beceriler Nelerdir? 

1. Yangın ile ilgili temel kavramları tanımaları, 
2. Yanma ve yangın bilgisi ile ilgili kavramları tanımaları, 
3. Yanma ve yangın ile ilgili sınıflama tanımaları, 
4. Yangın söndürmede kullanılan yöntemleri kavramaları, 
5. Yangınların nedenlerini ve etkenlerini kavramaları, 
6. Yangınları önleyici tedbirleri almaları, 
7. Yangın söndürmede kullanılan maddeler hakkında bilgi edinmeleri, 
8. Yangın söndürmede kullanılan araç gereç, malzeme ve cihazların tanımaları, 
9. Yangın yerindeki tehlikeleri sezmeleri, 
10. Yangının neden olduğu kayıplar kavramaları, 
11. Oluşabilecek bir yangına ilk müdahaleyi doğru olarak yapmaları, 
12. Yangın ihbar ve personel hareket biçimini kavramaları, 
13. Kişisel koruyucu cihazlar ve teçhizat doğru şekilde kullanmaları, 
14. Acil durum eylem planını kavramalar, 
15. Yangına müdahale ekiplerini oluşturmaları, 
16. Yangına müdahale tekniklerini doğru olarak uygulama becerisi kazanmaları, 
17. ilk yardım ve kurtarma bilgisine sahip olmaları, 
18. İtfaiye araç ve gereçlerini tanımaları, 
19. Fiilî yangın söndürme becerisi elde etmeleri beklenmektedir.