Ana Sayfa
Eğitim ve Sertifikalandırma
Psikolojik – Sosyolojik Açıdan Personel Eğitimi

Psikolojik ve Sosyal Açıdan Personel Eğitimi

Yangın esnasında insanlar doğal olarak panik ve endişe içerisindedir. Yangına müdahale esnasında, yangınla amansız bir mücadele verilirken aynı zamanda yangın alanının çevresinde bulunan insanları da sakinleştirerek yangına müdahalenin daha sağlıklı yapılması gerekmektedir. İnsanları sakinleştirmenin yanı sıra yangın müdahale ekibinin de soğukkanlılığını koruması gerekmektedir. 
Yangın araştırma merkezi olarak, yangın esnasında yangın müdahale ekibinin ve yangın alanının çevresindeki kişilerin psikolojik olarak sakin kalmasını sağlamak amacıyla, psikolojik ve sosyolojik açıdan personel eğitimi sertifikasyon programı alanında uzman akademik ve teknik personel desteğiyle sürdürülmektedir.
Eğitim kapsamında uzman psikologlar eşliğinde yangın psikolojisi ve ekip organizasyonu üzerine eğitimler verilmektedir.

• Yangın müdahale ekibinin nasıl ve ne şekilde organize olarak hareket edileceği
• Panik olmadan hızlı bir şekilde çözüm üretilmesi
• Yangına müdahale etmeden önce dikkatin nasıl toplanacağı
• Çevredeki insanları en sağlıklı ve çabuk bir şekilde tehlikeli alandan uzaklaştırma ve sakinleştirme teknikleri konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir.