İlk Yardım

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla, ilaçsız olarak yapılan uygulamalara ilk yardım denir. İlk yardım esnasında, öncelikle kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek için aktif olarak müdahale etmek, kazazedeye yaşam desteği sağlamak ve yaraların etkin tedavisine başlayarak yaşam kaybını önlemek amaçlanmalıdır. İlk yardımı amacına uygun bir şekilde gerçekleştirmek için ilk yardım yapan kişinin sakin, hızlı ve doğru bir şekilde müdahaleleri yapması gerekmektedir. İlk yardım müdahalesinin sağlıklı bir şekilde yapılması için ilk yardım yapan kişilerin profesyonel eğitim almaları gerekmektedir. Yangın araştırma merkezi insan hayatının öneminin bilincinde olarak ilk yardım eğitimi ve sertifikasyonu programını başlatmıştır. 

Eğitim 3 ana başlıktan oluşmaktadır: 

• Temel ilk yardım eğitimi 
• Maddi hasarlı sonuçlanan büyük yangınlarda ilk yardım eğitimi 
• Ofis, ev gibi yaşam alanlarında ufak yangın kazalarında ilk yardım eğitimi 

Üç ana başlığın detayları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

• Hava yolunun nasıl açılacağı 
• Bayılmalarda hangi ilk yardım yöntemlerinin uygulanacağı
• Göğüs ve karın yaralanmalarında yapılacak ilk yardım 
• Gaz zehirlenmelerinde, kanamalarda yapılacak ilk yardım
• İlk yardım çantasının hazırlanması 
• Yanma evreleri ve yanma durumunda yapılacak ilk yardım 

Eğitimler alanında uzman akademik ve teknik personel tarafından verilmektedir. Eğitimler esnasında kursiyerlere önce teorik eğitim, daha sonra uygulamalı eğitim verilerek kurs programı tamamlanmaktadır.