Ana Sayfa
Eğitim ve Sertifikalandırma
Deprem Senaryolarının Otuşturulması – Güncellenmesi

Deprem Senaryolarının Oluşturulması – Güncellenmesi

Türkiye’deki en büyük doğal felaketlerden birisi de depremdir. Gölcük, Düzce, Dinar, Van gibi büyük depremlerde bir çok vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Deprem yer kabuğuyla ilgili bir felakettir ancak deprem sonucu bir çok felaketler ortaya çıkmaktadır. Seller, yangınlar toprak kaymaları bu felaketlerin birkaç tanesidir. Bu felaketlerin en tehlikelilerinden biri de deprem sonrası ortaya çıkan yangınlardır. Yangın araştırma merkezi olarak Deprem esnasında ve sonrasında ortaya çıkan yangınların önlenmesi ve etkisinin azaltılması amacıyla yerleşim yerlerinin deprem yangın senaryolarının oluşturulması ve değişen şartlara göre güncellenmesi eğitimi sertifikasyon programı alanında uzman ve teknik personel desteğiyle sürdürülmektedir. 
  Eğitim kapsamında,
  • İnşa edilen binaların yangın senaryolarının deprem riskini de göz önüne alarak nasıl hazırlanması gerektiği
  • Deprem esnasında ortaya çıkan yangından pasif ve aktif olarak korunma yöntemleri
 • Deprem sonrası ortaya çıkan yangına müdahale ve korunma yöntemlerini içermektedir.
  • Eğitimler teorik ve pratik olarak gerçekleştirilmektedir.